Κατάργηση αναφορικά με το”ασυμβίβαστο” των ιδιοτήτων του εθελοντή πυροσβέστη του Π.Σ. και του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου και πιέσεις σχετικά με την κατάργηση του εδαφίου ζ του Άρθρου 59 του Ν. 4662/2020 αναφορικά με το “ασυμβίβαστο” των ιδιοτήτων του εθελοντή πυροσβέστη του Π.Σ. και του εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , κατανοώντας τις δικαιολογημένες αιτιάσεις και την καθ’ όλα βάσιμη επιχειρηματολογία της Ομοσπονδίας μας, προέβη στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16126 από 20-9-2022 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Π.Π. , δηλ. στην απαλοιφή της συγκεκριμένης διάταξης του Νόμου [ Άρθρο 15 Ν. 4989 / 4-11-2022, ΦΕΚ 208 Α’ ].

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικής ενίσχυσης σε ετήσια βάση τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας από το αναγκαίο, εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.