Εκ νέου επίσκεψη στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τις εθελοντικές οργανώσεις, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας βρέθηκε εκ νέου με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων:

1) Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής εκπαίδευσης για τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων εκτός Αττικής.

2) Επιτάχυνση της διαδικασίας εκπαίδευσης τον Εθελοντικών Ομάδων που έχουν ολοκληρώσει το Α’ στάδιο, στις κατά τόπους δράσεις όπως αυτές αναλύονται στο νομό 4662/2020.

Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι σύντομα αναμένονται νεότερα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης των μελών των Εθελοντικών Ομάδων εκτός Αττικής.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα και όρθια άτομα